سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شنوایی سنجی و خرید سمعک مناسب

   دلیل دوم پیشنهاد کرد که پایه ای برای رابطه ی بین مهارت های زبانی و درک تئوری ذهن این است انواع سمعک ها که رشد هر دو بوسیله ی تجارب مکالمه ای حفظ می شوند. در مکالمه با دیگرانف کودکان به درون دادی که رشد زبان نیاز دارد می رشند، همچنین انها در معرض نمونه هایی از مردم دیگر که دیدگاه های متفاوتی دارند، قرار می گیرند. رابطه این است، " زبان به عنوان یک منبع اطلاعت شناختی پیش رونده است". بر طبق دلیل سوم، نقش زبان بیانی، مهم تر است: زبان، ایده های " وضعیت های روانی" را فراهم می کند. یعنی، در یادگیری اینکه کلمات چه چیزی می خواهند و چه معنی دارند، برای مثال، کودک درباره ی این وضعیت روانی یاد می گیرد.

     چهارمین دلیل برای اصل رابطه زبان – تئوری ذهن این است که زبان به اینکه از لحاظ روانی عقاید دیگران را شرح دهد نیازمند است. بر طبق این مطالعه (Astington 2005)، به عبارتی سیستمی استفاده شده برای ارتباط درون فردی وجود دارد، زبان سیستمی برای معرفی دورن فردی است. این سیستم معرفی ضروری است، مخصوصا برای تکلیف عقیده نادرستف به خاطر اینکه ما به شیوه هایی برای آگاه بودن از چیزی در ذهن یک شخص است وقتی که شرایط جسمانی زیاد جور نشده است. یعنی، زبان یک نمایش نمادین فراهم می کند که می تواند روی درک مستقیم مسلط شود. (Astington 2005). Jill de Villiers (2005) یک فرضیه قوی را اظهار کردند، اینکه نمایش ذهنی عقیده نادرست نیاز به یک نوع معین از ساختار مکمل جمله دارد – یکی که اجازه می دهد یک مسئله غلط در مسئله درست دیگری جا بگیرد. برای مثال، در جمله " شنل قرمزی باور دارد که مادربزرگش در را باز خواهد کرد"، چیزی که بیان شده یعنی مادربزرگش در را باز خواهد کرد غلط است، اما کل جمله درست است. پیشنهاد این است که " ما به زبان برای تفکر نیاز داریم" Jill de Villiers 2005)).

      با توجه به شواهدی از مطالعات بسیاری که روی این فرضیه تحقیق کردند، ما به حمایت وسیعی از این عقیده که زبان بیانی تحت تاثیر رشد ادراکات تئوری TOM است، پی می بریم. فقط 15درصد اختلاف در اجرای TOM کودکان 5 ساله می تواند به ژنتیک وابسته باشد؛ بقیه بیشتر به طریقی ناشی از محیط است. مدرکی که همان زبان بیانی است، مسئله ای که از مطالعات مکالمه مادر-کودک و مهارت های TOM دیر هنگام کودکان به دست آمده است، نشان داد مادرانی که در هنگام صحبت با کودکانشان، بیشتر از زبان وضعیت روانی استفاده می کنند (برای مثال اصطلاحاتی مثل خواستن، امیدوار بودن، فکر کردن و دانستن)، کودکانی دارند 

منبع:

https://tehransafir.com/